cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 1486/2014/DSPT
  • Ngày tuyên án: 24-11-2014
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm