cơ sở dữ liệu pháp lý

87/2014/DS-PT: Yêu cầu chia tài sản chung Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1986
  • 59

Yêu cầu chia tài sản chung

15-04-2014
Tòa phúc thẩm TANDTC

Nguyên đơn bà NĐ_Đăng Thị Tâm trình bày: Bả là con của ông Đặng Đức Thắng chết năm 1992 và bà Đặng Thị Hồng chết năm 2012. Cha mẹ bà có 5 người con gồm: bà (NĐ_Đặng Thị Tâm), ông BĐ_Đặng Đức Châu, ông LQ_Đặng Đức Nữa, ông LQ_Đặng Đức Chung, ông Đặng Đức Nam (chết năm 2000 có vợ là bà LQ_Nguyễn Thị Nhâm, con là LQ_Đặng Thị Tường Trân, LQ_Đặng Thị Kim Bình, LQ_Đặng Đức Sáng, LQ_Đặng Thị Thúy Thảo, LQ_Đặng Thị Mai Châm, LQ_Đặng Thị Ngọc Cương, LQ_Đặng Thị Mai Liêm).


16/2010/DS-GĐT Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1370
  • 36

Yêu cầu chia tài sản chung

07-04-2010

Tại đơn kiện ngày 22-10-2001 và trong quá trình tố tụng, các nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Khơi, bà Nguyễn Thị Quá và bà Lê Thị Ngọc Anh trình bày: Vợ chồng cố Đặng Văn Cử và cố Nguyễn Thị Kiều (cả hai cố chết từ thời Pháp thuộc) có 3 người con là: cụ Đặng Thị Mạo (chết năm 1994, có con là bà Lê Thị Lan và bà Lê Thị Ngọc Anh); cụ Đặng Văn Mộng (chết từ thời Pháp thuộc, có con là bà Đặng Thị Hường và ông Đặng Văn Lập, nhưng ông Lập đã chết từ năm 1974, có con là anh Đặng Văn Công và anh Đặng Văn Lợi); cụ Đặng Thị Bay (chết năm 1972, có con là bà Nguyễn Thị Khơi và bà Nguyễn Thị Quá). Cố Đặng Văn Cử, cố Nguyễn Thị Kiều để lại 46.285m2 đất ruộng tại cánh đồng Nước Nhĩ, ấp Bắc, xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa. Từ năm 1950 đến năm 1975, vợ chồng cụ Đặng Thị Bay canh tác, sử dụng đất. Năm 1975, gia tộc giao đất cho bà Hường quản lý.


35/2011/HNGĐ-ST: Yêu cầu chia tài sản chung Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 1033
  • 10

Yêu cầu chia tài sản chung

14-11-2011
TAND cấp huyện

Nguyên đơn là ông NĐ_Nguyễn Chí Sinh ủy quyền cho ông Hà Đăng Luyện trình bày: Ông NĐ_Nguyễn Chí Sinh và bà BĐ_Nguyễn Thị Ngọc Hà chung sống từ năm 1996, có một con chung là Nguyễn Chí Đức, sinh ngày 24/6/1998 nhưng đến năm 2001 mới đăng ký kết hôn tại UBND phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian chung sống, ông và bà BĐ_Hà có tạo được tài sản chung là căn nhà số 187/7 ĐBP, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nay do kinh tế quá khó khăn nên ông yêu cầu chia đôi giá trị tài sản trên.


448/2013/DS-GĐT : Yêu cầu chia tài sản chung Giám đốc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 474
  • 9

Yêu cầu chia tài sản chung

30-09-2013

Ngày 03 tháng 02 năm 2012, các ông, bà LQ_Dư Ngọc Ninh̀, LQ_Dư Thị Hương̀, LQ_Dư Hồng Hiếù, LQ_Dư Ngọc Đương̀, LQ_Nguyễn Thị Thủỳ, LQ_Dư Hồng Linh̀, LQ_Dư Thị Trung̀, LQ_Dư Kim Bình, LQ_Trương Thị Mẫǹ có đơn khiếu nại cho rằng quyết đinh công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 06/2010/QĐST-DS ngày 10/9/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh TǸ, ghi nhận các đương sự khác không có tranh chấp là hoàn toàn không đúng với thực tế tại phiên tòa và hoàn toàn không đúng với yêu cầu của các ông bà, bởi ngay từ khi khỏi kiện cũng như tại các buổi hòa giải, các ông, bà đều có yêu càu Tòa án giải quyết buộc bị đơn là ông BĐ_Dư Văn Minh chia phần đất của cha mẹ là cụ Dư Văn Hỏi, cụ Lê Thị Năm chết để lại.