cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Thay đổi việc nuôi con
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 560/2016/HNPT
  • Ngày tuyên án: 04-05-2016
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm