cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 136) Vụ án Cướp giật tài sản
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 325/2016/HSST
  • Ngày tuyên án: 20-07-2016
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ