cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 213/2014/DS-ST
  • Ngày tuyên án: 14-08-2014
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận toàn bộ

Từ khóa: Sở hữu trí tuệ,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào