CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 174) Vụ án Vi phạm các quy định về quản lý đất đai
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 06/2016/HS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 16-06-2016
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật