cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 1081/2016/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 16-09-2016
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm