cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khởi kiện quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và cưỡng chế thu hồi đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 02/2016/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 11-01-2016
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện