cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện hành vi hành chính về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 15/2014/HC-GĐT
  • Ngày tuyên án: 22-09-2014
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật