cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 139) Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 152/2016/HSST
  • Ngày tuyên án: 27-04-2016
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ