cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 245) Vụ án Gây rối trật tự công cộng
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 143/2016/HSPT
  • Ngày tuyên án: 17-03-2016
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm