cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 257) Vụ án Chống người thi hành công vụ
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 150/2016/HSPT
  • Ngày tuyên án: 22-03-2016
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm