cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 194) Vụ án Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 693/2015/HSPT
  • Ngày tuyên án: 17-11-2015
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm