cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án:
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 768/2015/HSPT
  • Ngày tuyên án: 07-12-2015
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm