cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 125/2015/HSPT
  • Ngày tuyên án: 09-02-2015
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm