cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 133) Vụ án Cướp tài sản
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 545/2015/HSPT
  • Ngày tuyên án: 09-09-2015
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm