cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng hợp tác chuyên môn
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 12/2011/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 19-12-2011
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ