cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về xử phạt vi phạm giao thông
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 04/2017/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 29-05-2017
  • Kết quả vụ việc: Bác (toàn bộ) yêu cầu khởi kiện
Cơ sở pháp lý