cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 194) Vụ án Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 22/2017/HSST
  • Ngày tuyên án: 19-01-2017
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ