cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện hành vi hành chính về việc giải quyết khiếu nại
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 04/2016/HCPT
  • Ngày tuyên án: 08-12-2016
  • Kết quả vụ việc: Bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm