cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc truy thu tiền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 11/2016/HC-ST
  • Ngày tuyên án: 17-08-2016
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ




Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào