cơ sở dữ liệu pháp lý

18/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 4468
  • 175

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khác

24-12-2012
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện đề ngày 19/7/2010, tại các bản tự khai, biên bản hòa giải cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ. Nguyên đơn bà NĐ_Trần Hồng Hữu có ông Nguyễn Trường Giang đại diện theo ủy quyền trình bày: Ngày 03/7/2007 bà NĐ_Hữu có mua bảo hiểm của BĐ_Công ty Bảo hiểm Thanh Tân cho tàu đánh cá mang số hiệu ST-90027 TS theo giấy chứng nhận bảo hiểm tàu, thuyền cá số GM0001/07N27103 ngày 03/7/2007 với tổng giá trị bảo hiểm cho thân tàu là 500.000.000 đồng và ngư cụ là 200.000.000 đồng. Ngày 06/11/2007 thì tàu gặp sự cố do ảnh hưởng của cơn bảo số 6 nên tàu chìm vào khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày ở tọa độ 06o00’ 558 ‘’E.


1382/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 955
  • 31

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khác

21-10-2016
TAND cấp huyện

Ngày 15/10/2012 BĐ_Công ty Việt Tiên cam kết ngày cuối cùng thanh toán hết số phí bảo hiểm còn nợ cho NĐ_Công ty Viễn Chinhg là ngày 31/01/2013. Tuy nhiên, đến thời Điểm hiện nay BĐ_Công ty Việt Tiên chưa thanh toán số phí bảo hiểm còn nợ là 71.177.200 đồng cho NĐ_Công ty Viễn Chinh. Do đó buộc NĐ_Công ty Viễn Chinh phải khởi kiện ra tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


163/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 811
  • 17

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khác

16-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC