cơ sở dữ liệu pháp lý

18/2012/KDTM-ST Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 4469
  • 175

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khác

24-12-2012
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện đề ngày 19/7/2010, tại các bản tự khai, biên bản hòa giải cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ. Nguyên đơn bà NĐ_Trần Hồng Hữu có ông Nguyễn Trường Giang đại diện theo ủy quyền trình bày: Ngày 03/7/2007 bà NĐ_Hữu có mua bảo hiểm của BĐ_Công ty Bảo hiểm Thanh Tân cho tàu đánh cá mang số hiệu ST-90027 TS theo giấy chứng nhận bảo hiểm tàu, thuyền cá số GM0001/07N27103 ngày 03/7/2007 với tổng giá trị bảo hiểm cho thân tàu là 500.000.000 đồng và ngư cụ là 200.000.000 đồng. Ngày 06/11/2007 thì tàu gặp sự cố do ảnh hưởng của cơn bảo số 6 nên tàu chìm vào khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày ở tọa độ 06o00’ 558 ‘’E.


658/2016/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 813
  • 21

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khác

10-05-2016
TAND cấp huyện

Ngày 29/04/2014 phía đại diện BĐ_Công ty TNHH Bảo hiểm Lyver mới lập biên bản tổn thất như sau phòng phía bên phải bị ảnh hưởng khoảng 20m2, 25 tấm thạch cao bị mót và ngã 3 cây cau, 01 cây xoài, 02 cây chuối nhưng phía công ty bảo hiểm quá chậm trễ bồi thường nên tình hình kinh doanh của NĐ_Công ty Vinh Hoàn Vinh gặp nhiều khó khăn nên NĐ_Công ty Vinh Hoàn Vinh đã ký hợp đồng số 305/2014/HĐTCSC-LG với công ty cổ phần đầu tư xây dựng Ly Giao với chi phí sửa chữa là 51.915.000 đồng.


163/2011/KDTM-PT Phúc thẩm Kinh doanh thương mại

  • 811
  • 17

Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm khác

16-09-2011
Tòa phúc thẩm TANDTC