cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán bánh trung thu
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 05/2007/KDTM-GĐT
  • Ngày tuyên án: 14-08-2007
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa