cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc xin lại đất
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 03/2004/HĐTP-HC
  • Ngày tuyên án: 30-06-2004
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Toà án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa