cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 202) Vụ án Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 06/2008/HS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 16-05-2008
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật