cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Khiếu kiện quyết định hành chính về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 20/2012/HC-PT
  • Ngày tuyên án: 06-01-2012
  • Kết quả vụ việc: Sửa một phần hoặc toàn bộ bản án sơ thẩm
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu