CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Lĩnh vực: Hình sự
  • Vụ việc, Vụ án: (Điều 311) Vụ án Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
  • Số hiệu: 03/2005/HĐTP-HS
  • Ngày tuyên án: 26-01-2005
  • Số hiệu vụ việc bị Giám đốc thẩm: N/A
  • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 30/11/-0001