cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 162/2011/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 15-09-2011
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Từ khóa: Tranh chấp bảo hiểm,
Sơ thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Phúc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Giám đốc thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu
Tái thẩm
Ngày ban hành
Số hiệu