cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán thuốc lá
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 16/2007/KDTM-PT
  • Ngày tuyên án: 28-02-2007
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án