cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 59/2007/KDTM -PT
  • Ngày tuyên án: 25-06-2007
  • Kết quả vụ việc: Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án