cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 158/2012/DS-PT
  • Ngày tuyên án: 03-05-2012
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm

Từ khóa: Sở hữu chung hợp nhất,
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào