cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đòi lại di sản thừa kế
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 162/2012/DS-PT
  • Ngày tuyên án: 09-05-2012
  • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm