cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán bê tông
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 441/2006/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 05-09-2006
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ