cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo
  • Loại vụ việc: Sơ thẩm
  • Số hiệu: 448/2006/KDTM-ST
  • Ngày tuyên án: 07-09-2006
  • Kết quả vụ việc: Chấp nhận toàn bộ
Cơ sở pháp lý

37/2014/KDTM-ST: Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo Sơ thẩm Kinh doanh thương mại

  • 1440
  • 37

Tranh chấp hợp đồng mua bán gạo

23-09-2014
TAND cấp huyện

Tại đơn khởi kiện đề ngày 16/10/2012, bản tự khai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay Nguyên đơn NĐ_Công ty TNHH Thực phẩm Tổng hợp Nga Sơn ( sau đây viết tắt là NĐ_Công ty Nga Sơn) do bà Huỳnh Bảo Trân đại diện theo pháp luật trình bày: Vào ngày 25/8/2012 NĐ_Công ty TNHH Thực phẩm Tổng hợp Nga Sơn do ông LQ_Chang Kai Cuong đại diện có ký hợp đồng mua bán gạo số 01/MT/2012 ngày 25/8/2012 với BĐ_Công ty TNHH Công Nghệ Hiện Đại Thái Hòa ( sau đây viết tắt là BĐ_Công ty Hiện Đại Thái Hòa ) để mua 2.000 tấn gạo trắng Việt Nam hạt dài 5% tấm, đơn giá là 445USD/MT. Theo thoả thuận trong hợp đồng thì vào ngày 05/9/2012 NĐ_Công ty Nga Sơn đã đặt cọc 20% giá trị của 1.000 tấn gạo tương đương 1.858.320.000đ( Một tỷ tám trăm năm mươi tám triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng) cho BĐ_Công ty TNHH Công Nghệ Hiện Đại Thái Hòa, toàn bộ số tiền trên nguyên đơn đã chuyển khoản cho bị đơn tại Ngân hàng Sacombank- Chi nhánh Hưng Đạo.