cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất
  • Loại vụ việc: Phúc thẩm
  • Số hiệu: 73/2011/DSPT
  • Ngày tuyên án: 28-03-2011
  • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
Cơ sở pháp lý
Lưu ý: Kết quả tính trên đây chỉ cho mục đích tham khảo và không phải là ý kiến tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào