cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán mật rỉ đường
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 04/KDTM-GĐT
  • Ngày tuyên án: 05-04-2006
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật