cơ sở dữ liệu pháp lý

Thông tin vụ việc, vụ án

  • Vụ việc, Vụ án: Đòi nợ
  • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
  • Số hiệu: 26/2003/DS-GĐT
  • Ngày tuyên án: 25-08-2003
  • Kết quả vụ việc: Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật
Cơ sở pháp lý