CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

1. Luật các Tổ chức tín dụng 2010

Điều 54, Điều 56

2. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 2; Điều 6; Điều 7; Điều 9; Điều 30

3. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

4. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Điểm m Khoản 1 Điều 29, Các Điều 34; 131; 243; 244; 245

Luật sư Phạm Thị Thanh