CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án:
 • Loại vụ việc: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Tòa phúc thẩm TANDTC
 • Số hiệu: 160/2010/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 15-09-2010
 • Số hiệu vụ việc bị Phúc thẩm: 08/2010/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 04/06/2010
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 139, Điều 140, Điều 141, Điều 142, Điều 143, Điều 144 và Điều 145

2. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 2; Điều 6; Điều 7; Điều 9; Điều 30

3. Luật Thương mại 2005

Điều 50, 55 và 306

4. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004

Khoản 2 Điều 275

Luật sư Hoàng Việt Hùng

Luật sư Hoàng Việt Hùng