cơ sở dữ liệu pháp lý

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án Sơ thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 4517
  • 42

16-03-2017
TAND cấp huyện

650/2015/DS-PT: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản Phúc thẩm Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế

  • 2005
  • 11

03-06-2015
TAND cấp tỉnh

Nguyên đơn là NĐ_Ngân hàng thương mại cổ phần Mỹ Linh có người đại diện theo ủy quyền là ông Trần Văn Thăng trình bày: Ngân hàng và ông BĐ_Trần Quang Mến, bà BĐ_Trần Thị My có ký hợp đồng tín dụng với nội dung: Số tiền giải ngân là 1.800.000.000 đồng (một tỷ tám trăm triệu đồng); mục đích vay là mua nhà; thời hạn vay 240 tháng, kể từ ngày 27/4/2010 đến ngày 27/4/2030; lãi suất linh hoạt; tài sản bảo đảm cho khoản vay là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 37/258 QT, Phường 12, quận GV. Tuy nhiên, ông BĐ_Trần Quang Mến và bà BĐ_Trần Thị My đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo đúng cam kết. Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nhở ông BĐ_Mến và bà BĐ_My thực hiện nghĩa vụ trả nợ và bàn giao tài sản để ngân hàng xử lý thu hồi nợ nhưng ông bà vẫn không thực hiện.


768/2015/HSPT Phúc thẩm Hình sự

  • 1484
  • 4

07-12-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thành Vẹn; Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sửa bản án sơ thẩm về áp dụng điều luật. Tuyên bố Lê Thành Vẹn phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm a, i khoản 1 Điều 104; điểm p khoản 1 Điều 46; điểm h khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự: Xử phạt: Lê Thành Vẹn 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù.


700/2015/HSPT Phúc thẩm Hình sự

  • 1347
  • 3

25-08-2015
TAND cấp tỉnh

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Thanh Sơn. Giữ nguyên bản án sơ thẩm. Tuyên bố Lâm Thanh Sơn phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng khoản 3 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự Xử phạt: Lâm Thanh Sơn 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 30/12/2014.