CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CASELAW VIỆT NAM

Thông tin vụ việc, vụ án

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Loại vụ việc: Giám đốc thẩm
 • Cơ quan xét xử: Hội đồng thẩm phán TANDTC
 • Số hiệu: 22/2015/KDTM-GĐT
 • Ngày tuyên án: 30-10-2015
 • Số hiệu vụ việc bị Giám đốc thẩm: 39/2010/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án bị Giám đốc thẩm: 02/08/2010
 • Kết quả vụ việc: Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật dân sự 2005

2. Luật Thương mại 2005

Điều 301

3. Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 về ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng

Điều 17

4. Luật các tổ chức tín dụng 1997, được sửa đổi, bổ sung năm 2004

Điều 51

5. Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13 Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN

Khoản 4 Điều 1

6. Văn bản số 678/VPCP- KTTH của Văn phòng chính phủ ngày 07/7/2008

Điều 132, Điều 135; Điều 137; Điều 342; Điều 349; Điều 389; Điều 471; Điều 422; Điều 407; Điều 474