TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 219/2013/DSPT

 • Lĩnh vực: Dân sự - Hôn nhân gia đình - Đất đai - Thừa kế
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 219/2013/DSPT
 • Ngày tuyên án: 04-02-2013
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 74/2012/DSST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 28/09/2012
 • Kết quả vụ việc: Giữ nguyên bản án sơ thẩm
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2004, sửa đổi, bổ sung năm 2011

Điều 263; Điều 273a; Khoản 1 Điều 275; Điều 132

2. Bộ Luật dân sự 2005

Điều 122; Điều 305; Điều 426; Điều 412; Điều 414; Điều 409

3. Luật Thi hành án dân sự 2008

Điều 2; Điều 6; Điều 7; Điều 9; Điều 30

4. Pháp lệnh án phí và lệ phí Tòa án số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009

Điều 30