TRA CỨU BẢN ÁN TRỰC TUYẾN & HỢP ĐỒNG MẪU

Bản án số 1081/2016/KDTM-PT

 • Lĩnh vực: Kinh doanh thương mại
 • Vụ việc, Vụ án: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ
 • Loại bản án: Phúc thẩm
 • Cơ quan xét xử: TAND cấp tỉnh
 • Số hiệu: 1081/2016/KDTM-PT
 • Ngày tuyên án: 16-09-2016
 • Số hiệu bản án bị Phúc thẩm: 44/2016/KDTM-ST
 • Ngày tuyên án bị Phúc thẩm: 07/01/2016
 • Kết quả vụ việc: Sửa bản án sơ thẩm
 • Lưu xem sau
 • Chia sẻ
 • Tải về
1. Bộ Luật tố tụng dân sự 2015