cơ sở dữ liệu pháp lý

5 kỷ lục trong vụ án Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây dựng (VNCB)

Số tiền rút ra và gây thất thoát nhiều nhất; là vụ án có các bị cáo là cán bộ ngân hàng và giám đốc nhiều nhất; là vụ án có nhiều luật sư và người liên quan nhất. Ngoài ra, Ngân hàng Xây dựng cũng là ngân hàng âm vốn chủ sở hữu nhiều nhất, có cổ đông nắm quyền chi phối với số cổ phần lớn nhất…

Đọc thêm

Chậm kê biên, thừa phát lại phải bồi thường

(PL)- Văn phòng thừa phát lại kê biên chậm. Thế là người phải thi hành án bán nhà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án. Xem thêm tuyển tập: 9 vụ tranh chấp Tòa phát hiện ra việc tẩu tán tài sản, trốn tránh thực nghĩa vụ tại http://caselaw.vn/tong-hop-ban-an/9-vu-tranh-chap-toa-phat-hien-ra-viec-tau-tan-tai-san-tron-tranh-thuc-nghia-vu

Đọc thêm