cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại thuần chủng để nhân giống
Dê giống Alpine con cái thuần chủng (Heads of unpregnant goats for breeding (Alpine)... (mã hs dê giống alpine/ mã hs của dê giống alp)
Dê giống Saanen con cái thuần chủng(Heads of unpregnant goats for breeding (Saanen)... (mã hs dê giống saanen/ mã hs của dê giống saa)
Dê giống Apline con đực thuần chủng(Heads of Male goats for breeding (Alpine)... (mã hs dê giống apline/ mã hs của dê giống apl)
Dê giống Saanen con đực thuần chủng(Heads of Male goats for breeding (Saanen)... (mã hs dê giống saanen/ mã hs của dê giống saa)
Dê Boer thuần chủng (dùng làm giống), (Gồm 6 con đực, 50 con cái, trên 12 tháng tuổi)... (mã hs dê boer thuần c/ mã hs của dê boer thuầ)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 01:Động vật sống