cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Để nhân giống (SEN)
Gà mẹ hướng thịt giống Hubbard (RedBro M) 1 ngày tuổi (hàng F.O.C)... (mã hs gà mẹ hướng thị/ mã hs của gà mẹ hướng)
Gà mái bố mẹ 1 ngày tuổi Cobb... (mã hs gà mái bố mẹ 1/ mã hs của gà mái bố mẹ)
Gà trống bố mẹ 1 ngày tuổi Cobb (cho thêm FOC)... (mã hs gà trống bố mẹ/ mã hs của gà trống bố)
Gà mái Sasso 1 ngày tuổi để nhân giống SA51A... (mã hs gà mái sasso 1/ mã hs của gà mái sasso)
Gà mẹ hướng thịt giống Ross 1 ngày tuổi... (mã hs gà mẹ hướng thị/ mã hs của gà mẹ hướng)
Gà bố hướng thịt giống Ross 1 ngày tuổi (hàng F.O.C)... (mã hs gà bố hướng thị/ mã hs của gà bố hướng)
Gà giống JA57 (Hãng Hubbard, Dòng KI) Đối tượng không chịu thuế GTGT theo TT06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012)... (mã hs gà giống ja57/ mã hs của gà giống ja5)
Gà giống Redbro (Hãng Hubbard, Dòng KI) Đối tượng không chịu thuế GTGT theo TT06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012)... (mã hs gà giống redbro/ mã hs của gà giống red)
Gà mái Hubbard JA57 1 ngày tuổi để nhân giống... (mã hs gà mái hubbard/ mã hs của gà mái hubba)
Gà giống Sasso mái bố mẹ 1 ngày tuổi,... (mã hs gà giống sasso/ mã hs của gà giống sas)
Gà giống Sasso trống bố mẹ 1 ngày tuổi,... (mã hs gà giống sasso/ mã hs của gà giống sas)
Gà giống bố mẹ Cobb 01 ngày tuổi con Mái. Hàng nhập khẩu theo thông tư số: 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/07/2015.... (mã hs gà giống bố mẹ/ mã hs của gà giống bố)
Gà giống bố mẹ Ross 01 ngày tuổi con Mái. Hàng nhập khẩu theo thông tư số: 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/07/2015.... (mã hs gà giống bố mẹ/ mã hs của gà giống bố)
Gà giống mẹ một ngày tuổi ISA Shaver (Parent Stock Female Day-Old ISA Shaver Chicks)... (mã hs gà giống mẹ một/ mã hs của gà giống mẹ)
Gà giống bố một ngày tuổi ISA Shaver (Parent Stock Male Day-Old ISA Shaver Chicks)... (mã hs gà giống bố một/ mã hs của gà giống bố)
Gà giống thịt HUBBARD (REDBRO M) 01 ngày tuổi con mái. Hàng nhập khẩu theo thông tư số: 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/07/2015.... (mã hs gà giống thịt h/ mã hs của gà giống thị)
Gà giống bố mẹ Indian River Meat (Mái), gà 1 ngày tuổi... (mã hs gà giống bố mẹ/ mã hs của gà giống bố)
Gà để nhân giống SASSO- SA51A: Gà mái 1 ngày tuổi... (mã hs gà để nhân giốn/ mã hs của gà để nhân g)
Gà để nhân giống SASSO- T44: Gà trống 1 ngày tuổi... (mã hs gà để nhân giốn/ mã hs của gà để nhân g)
Gà giống HUBBARD (REDBRO M) 01 ngày tuổi con mái. Hàng nhập khẩu theo thông tư số: 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/07/2015.... (mã hs gà giống hubbar/ mã hs của gà giống hub)
GÀ GIỐNG BỐ MẸ HƯỚNG THỊT 1 NGÀY TUỐI ROSS (DÙNG ĐỂ NHÂN GIỐNG)- GÀ MÁI... (mã hs gà giống bố mẹ/ mã hs của gà giống bố)
Gà để nhân giống INDIAN RIVER MEAT: Gà mái 1 ngày tuổi... (mã hs gà để nhân giốn/ mã hs của gà để nhân g)
Gà dùng để nhân giống: Gà con mái Ross 308 hướng thịt, một ngày tuổi (Trọng lượng bình quân 40gr/con).... (mã hs gà dùng để nhân/ mã hs của gà dùng để n)
Gà giống mái (Indian River Meat Parent Stock Chicks Female)... (mã hs gà giống mái i/ mã hs của gà giống mái)
Gà giống trống (Indian River Meat Parent Stock Chicks Male)... (mã hs gà giống trống/ mã hs của gà giống trố)
Gà mái Sasso một ngày tuổi để nhân giống PS DOC... (mã hs gà mái sasso mộ/ mã hs của gà mái sasso)
Gà trống Sasso một ngày tuổi để nhân giống PS DOC... (mã hs gà trống sasso/ mã hs của gà trống sas)
Gà mẹ hướng trứng giống ISA BROWN 1 ngày tuổi... (mã hs gà mẹ hướng trứ/ mã hs của gà mẹ hướng)
Gà bố hướng trứng giống ISA BROWN 1 ngày tuổi... (mã hs gà bố hướng trứ/ mã hs của gà bố hướng)
Gà giống Ross 01 ngày tuổi con Mái. Hàng nhập khẩu theo thông tư số: 25/2015/TT-BNNPTNT ngày 01/07/2015.... (mã hs gà giống ross 0/ mã hs của gà giống ros)
GA GIONG 1 NGAY TUOI BOVANS BROWN. GA TRONG DUNG DE NHAN GIONG... (mã hs ga giong 1 ngay/ mã hs của ga giong 1 n)
GA GIONG 1 NGAY TUOI ROSS (308) HUONG THIT- GA MAI DUNG DE NHAN GIONG... (mã hs ga giong 1 ngay/ mã hs của ga giong 1 n)
GÀ GIỐNG BỐ MẸ HƯỚNG TRỨNG 1 NGÀY TUỔI (DÙNG NHÂN GIỐNG)- HISEX BROWN- GÀ MÁI... (mã hs gà giống bố mẹ/ mã hs của gà giống bố)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 01:Động vật sống