cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Vẹt (kể cả vẹt lớn châu Mỹ (parrots), vẹt nhỏ đuôi dài (parakeets), vẹt đuôi dài và vẹt có mào)
DOUBLE YELLOW HEAD(ORATRIX AMAZONA) VẸT ĐẦU VÀNG CHIM CON LOẠI 4 (CITES XUẤT:17NL245897/12---CITES NHẬP: 17VN2634S/CT-KL) GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH SỐ 1600/SBN-TC/29/09/2017... (mã hs double yellow h/ mã hs của double yello)
MILITARY MACAW (ARA MILIARIS) VẸT QUÂN SỰ CHIM CON LOẠI 4 (CITES XUẤT:17NL245746/12---CITES NHẬP: 17VN2634S/CT-KL) GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH SỐ 1600/SBN-TC/29/09/2017... (mã hs military macaw/ mã hs của military mac)
BLUE-THROATED MACAW 9ARA GLAUCOGULARIS) VẸT ĐUÔI DÀI CỔ LAM CHIM CON LOẠI 4 (CITES XUẤT:17NL245746/12---CITES NHẬP: 17VN2634S/CT-KL) GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH SỐ 1600/SBN-TC/29/09/2017... (mã hs bluethroated m/ mã hs của bluethroate)
SCARLET MACAW (ARA MACAO) VẸT MÀU ĐỎ CHIM CON LOẠI 4 (CITES XUẤT:17NL245897/12- 16NL238483/12---CITES NHẬP: 17VN2634S/CT-KL) GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH SỐ 1600/SBN-TC/29/09/2017... (mã hs scarlet macaw/ mã hs của scarlet maca)
Vẹt: Rainbow Lory, tên khoa học: Trichoglossus haematodus, Có Cites... (mã hs vẹt rainbow lo/ mã hs của vẹt rainbow)
Vẹt hoang: Swainson's lorikeet, tên khoa học: Trichoglossus haematodus moluccanus, Có Cites... (mã hs vẹt hoang swai/ mã hs của vẹt hoang s)
Vẹt Lory đỏ: Red Lory, tên khoa học: Eos bornea; Có Cites... (mã hs vẹt lory đỏ re/ mã hs của vẹt lory đỏ)
Vẹt Lory xanh: Blue Streaked Lory, tên khoa học: Eos reticuslata; Có Cites.... (mã hs vẹt lory xanh/ mã hs của vẹt lory xan)
Vẹt Lory đen: Black Capped Lory, tên khoa học: Lorius Lory; Có Cites.... (mã hs vẹt lory đen b/ mã hs của vẹt lory đen)
Vẹt Lory: Chattering, tên khoa học: Lorius garrulus; Có Cites.... (mã hs vẹt lory chatt/ mã hs của vẹt lory ch)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 01:Động vật sống