cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Nhện bắt mồi (Biological control insects- Swirkii_Mite) (04 chai x 50,000 con)... (mã hs nhện bắt mồi b/ mã hs của nhện bắt mồi)
LADY AMHERST PHEASANTS (Chrysolophus amherstiae) chim trĩ xanh bảy màu chim con (GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH SỐ:1834 NGÀY 06/10/2017) HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES)... (mã hs lady amherst ph/ mã hs của lady amherst)
TEMMINCK'S TRAGOPAN (Tragopan temminckii) chim trĩ- gà lôi tía (GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH SỐ:1834 NGÀY 06/10/2017) HÀNG KHÔNG THUỘC DANH MỤC CITES)tên gọi họ là chim trĩ tên goi là gà lôi tía)... (mã hs temmincks trag/ mã hs của temmincks t)
Tuyến trùng ký sinh (Biological control insects- Entonem) (4 gói x 250 triệu con)... (mã hs tuyến trùng ký/ mã hs của tuyến trùng)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 01:Động vật sống