cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Thịt pha có xương khác
Bẹ sườn cừu có xương lóc mỡ kiểu pháp ứơp lạnh (Rack CFO Frenched Cap Off MW/VAC),nhà Sx: Midfield Meat International Pty Ltd... (mã hs bẹ sườn cừu có/ mã hs của bẹ sườn cừu)
Sườn cừu(Thịt cừu có xương) ướp lạnh, nhà sản xuất: V&V Walsh Pty Ltd.Hàng Mới 100%... (mã hs sườn cừuthịt c/ mã hs của sườn cừuthị)
Thịt cừu ướp lạnh có xương: Xương sườn cừu Rack CFO IW/VAC (NSX: V&V Walsh PTY LTD)... (mã hs thịt cừu ướp lạ/ mã hs của thịt cừu ướp)
Cốt lết cừu ướp lạnh có xương, có mỡ nguyên khối chưa đóng gói bán lẻ, mới 100% (CHILLED BONE IN LAMB SHORTLOIN)... (mã hs cốt lết cừu ướp/ mã hs của cốt lết cừu)
Đùi cừu ướp lạnh nguyên khối có xương, chưa đóng gói bán lẻ mới 100% (CHILLED BONE IN LAMB LEG CHUMP ON)... (mã hs đùi cừu ướp lạn/ mã hs của đùi cừu ướp)
Sườn Cừu ướp lạnh có xương, có mỡ nguyên khối chưa đóng gói bán lẻ mới 100% (CHILLED BONE IN LAMB STANDARD RACK)... (mã hs sườn cừu ướp lạ/ mã hs của sườn cừu ướp)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MAESTRO: Đùi cừu (Hàng mới 100%)#&VN... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
Phần I:ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Chương 02:Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ